Hydro2Współpraca i bezpieczeństwo to temat przewodni XXII ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego Hydroprezentacje. To jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie naszego kraju poświęcone aktualnym zagadnieniom gospodarki wodno-ściekowej. Hydroprezentacje adresowane są do projektantów, wykonawców, eksploatatorów i kadry menedżerskiej branży wodociągowej. Tegoroczna edycja sympozjum odbędzie się w dniach 13-15 marca w Krynicy Zdrój.
Ogólnopolskie sympozjum Hydroprezentacje to 22 lata tradycji. Wydarzenie odbywa się co roku w Krynicy Zdrój i organizowane jest przez Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz Śląską Radę Naczelną Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach. 

Wydarzenie od lat skupia przedstawicieli branży, naukowców i ekspertów, którzy przedstawiają problemy i rozwiązania występujące w branży, a także dzielą się nowościami technologicznymi. Patronem branżowym są Katowickie Wodociągi S.A. oraz Dąbrowskie Wodociągi sp. z o.o.

W tym roku tematami przewodnimi są współpraca i bezpieczeństwo. To zarazem jedne z najpoważniejszych wyzwań stojących przed branżą. Podczas prelekcji i warsztatów współpraca omawiana będzie w dwóch kontekstach. Pierwszy dotyczyć będzie współpracy w zakresie wymiany wiedzy, doświadczeń, wzajemnego uczenia się i zdobywania odpowiednich kompetencji, natomiast drugi poświęcony zostanie wzajemnej współpracy między firmami i wspólnym wdrażaniu innowacji.

Drugim tematem przewodnim jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo, które omawiane będzie w kontekście: gwarancji ciągłych dostaw wody, ale także zupełnie nowych zagrożeń, związanych z nowoczesnymi technologiami, czyli cyberbezpieczeństwa.

Hydro3

Hydro4Poruszone zostaną również tematy specjalistyczne, które będą dotyczyły m.in. zapobiegania awariom sieci wodociągowej, sposobów wykrywania awarii i ich efektywności, wykorzystania oczyszczonych ścieków do wytwarzania energii elektrycznej czy nowatorskich metod detekcji helem.

- Hydroprezentacje to wyjątkowe, branżowe spotkanie, które co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do Krynicy Zdrój przyjeżdża ponad stu specjalistów z branży, którzy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem i wiedzą.  Staramy się, aby każdego roku program wydarzenia poruszał najważniejsze wyzwania stojące przed branżą wodno-ściekową. Tematy podejmowane podczas sympozjum są zarazem najważniejszymi i najbardziej aktualnymi zgodnie z branżowymi trendami tłumaczy Andrzej Malinowski, przewodniczący Rady programowej sympozjum Hydroprezentacje XXII 2019.

Hydro1