Bad1IV edycja projektu „Nasz Region – Nasza Kultura”.

Promocja Małopolski i gminy Krynica Zdrój na obchodach 800-lecia

Bad Sooden-Allendorf i Święta Wód „Brunnenfest” w Niemczech.

 

W dniach od 30.05.2018 do 05.06.2018 w niemieckim uzdrowisku, partnerskim mieście Krynicy-Zdroju, przebywała delegacja Krynickiego Stowarzyszenia Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf. Stowarzyszenie realizowało IV edycję projektu Nasz Region-Nasza Kultura. Kryniczanie przedstawili mieszkańcom i uczestnikom uroczystości młodych artystów, nasze regionalne tańce, pieśni, stroje, wyroby oraz materiały promujące uroki Małopolski.

Krynickie Stowarzyszenie Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf działa już 8 lat. W ramach partnerstwa miast Krynica Zdrój i Bad Sooden-Allendorf realizuje projekty, w których przedstawiane jest nasze dziedzictwo kulturowe, nasza historia, nasza mała Ojczyzna – Małopolska.

Okazją do realizacji tegorocznego programu promującego nasz region stały się obchody jubileuszu 800-lecia nadania praw miejskich miastu Bad Sooden-Allendorf, obchodzone w czasie dorocznego „Brunnenfest” (Święta Wód). Na zaproszenie burmistrza Bad Sooden-Allenedorf w uroczystościach jubileuszowych wzięli również udział V-ce marszałek Województwa Małopolskiego dr hab. Stanisław Sorys oraz burmistrz Krynicy-Zdrój dr Dariusz Reśko.

Realizację projektu IV edycja „Nasz Region - Nasza Kultura” rozpoczęto 30.05.2018. Po wielogodzinnej podróży całą grupę uczestników projektu, członków delegacji z Polski, powitał na rynku w Bad Sooden-Allendorf burmistrz Pan Frank Hix  z żoną Karoliną Hix, prezesem niemieckiego stowarzyszenia przyjaciół Krynicy-Zdrój.

Bad4

Bad2Następnego dnia w czwartek 01 czerwca, w kościele St. Crucius, cała grupa wzięła udział w uroczystym otwarciu uroczystości jubileuszowych. Wśród wygłaszających okolicznościowe przemówienia byli również dr hab. Stanisław Sorys i dr Dariusz Reśko. Otwarcie uroczystości jubileuszowych uświetniły występy artystyczne. W wyjątkowy sposób wyróżniły się występy młodych polskich artystów. Sopranistka Patrycja Wiatr pięknie zaśpiewała Laudate Dominum Mozarta. Skrzypek Michał Bajorek wzbudził zachwyt wspaniale zagranymi dwiema częściami Partity D moll Jana Sebastiana Bacha. Na zakończenie całej uroczystości oboje wykonali Flamende Rose Heandla. Akompaniowała pianistka Anna Barbara Mirek a program przygotowała Pani profesor Małgorzata Miecznikowska-Gurgul. Występy naszych artystów były nagradzane długimi brawami. Następnie cała polska grupa uczestniczyła w pochodzie ulicami miasta. W czasie przemarszu z biało czerwoną flagą na czele, w pięknych ludowych strojach, Polacy wyróżniali się wśród innych grup i otrzymywali wiele braw, oznak życzliwości i sympatii.

 Na przygotowanym przez Kryniczan stoisku prezentowano wyroby regionalne i materiały promocyjne. Do degustacji przywieziono z małopolski artykuły spożywcze: tradycyjnie pieczony chleb, smalec, ciasta, słodycze i oscypki. Powodzeniem cieszył się polski miód i inne wyroby pszczele. Duże zainteresowanie wzbudziły różne wyroby drewniane. Każdy z odwiedzających stoisko otrzymywał ulotki, mapy lub foldery promujące Małopolskę. Unikalne rękodzieło prezentowała Kryniczanka Pani Wioletta Namysłowska wystawiając swoje obrazy i wykonując koronkę klockową. Stoisko cieszyło się niesłabnącym zainteresowaniem również w następnych dniach.

Bad6

W piątek, na miejscowym rynku, na głównej scenie uroczystości jubileuszowych, odbył się występ zespołu „Żegiestowska Bukowina” z Żegiestowa . Kierownikiem artystycznym zespołu jest Janusz Lis. Zespół tworzą zamieszkałe w Żegiestowie rodziny. Muzyka, śpiew i tańce dzieci i młodzieży w pięknych ludowych regionalnych strojach były niezwykle ciepło przyjęte przez widzów. Na zakończenie występu swoje indywidualne umiejętności zaprezentował 13-letni Wojtek Lis, akordeonista zespołu, nagrodzony gromkimi brawami. Zespół wystąpił na tej samej scenie również następnego dnia, w sobotę. Zgromadzeni próbowali razem z zespołem nucić nasze ludowe pieśni, klaskając w rytm melodii włączali się do wspólnej zabawy i serdecznie oklaskiwali występujących.

W kolejnym dniu projektu cała grupa wzięła udział w uroczystym nabożeństwie ekumenicznym w kościele St. Crucis. Po nabożeństwie w uroczystym pochodzie, w strojach regionalnych grupa przeszła ulicami miasta. Na rynku członkowie Krynickiego Stowarzyszenia Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf przekazali władzom miasta okolicznościowy dar z okazji jubileuszu 800-lecia miasta. Przywieziony z Polski, okazały, piękny dzwon ma symbolizować przyjaźń i partnerstwo między zaprzyjaźnionymi miastami. Przekazaniu dzwonu towarzyszyła muzyka i śpiew zespołu „Żegiestowska Bukowina”. Po poświęceniu przez miejscowego księdza i okolicznościowych przemówieniach dzwon został przeniesiony do ratusza.

Bad5

 Po południu na wspólnym spotkaniu polskich i niemieckich przyjaciół obu miast podsumowano projekt, omówiono plany na przyszłość i przekazano upominki.

Niemieccy gospodarze zaprosili również Kryniczan do udziału w innych wydarzeniach związanych z jubileuszem 800-lecia miasta, m.in. koncercie światowej sławy niemieckiego męskiego chóru „Montanara Chor” i inauguracyjnego koncertu na nowych organach miejscowego kościoła.

Bad3Realizacja programu umożliwiła zapoznanie mieszkańców i uczestników uroczystości 800-lecia Bad Sooden-Allendorf i Święta Wód „Brunnenfest” z naszymi tradycjami, muzyką, śpiewem, strojami i wyrobami regionalnymi oraz materiałami promocyjnymi. Uczestnictwo w tak doniosłym jubileuszu pozwoliło dotrzeć z naszym przekazem do bardzo wielu osób, nie tylko mieszkańców i turystów, lecz również wybitnych osobistości niemieckiej polityki i świata nauki i kultury. Niewątpliwie przyczyni się to do lepszego poznania i popularyzacji woj. Małopolskiego i Sądecczyzny. Da nowy impuls w rozwoju partnerstwa miast BSA i Krynicy Zdrój. Kilkudniowy pobyt w niemieckim uzdrowisku był także okazją do poznania 8-wiekowej historii miasta i obecnego życia jego mieszkańców. Członkowie delegacji mieszkali u niemieckich rodzin. Pozwoliło to na zawarcie osobistych przyjaźni.

IV edycję projektu Nasz Region – Nasza Kultura zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego., Urzędu Miasta i Gminy Krynica-Zdrój oraz członków Krynickiego Stowarzyszenia Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf.

Koordynator projektu, Pani Izabela Micek, Prezes Krynickiego Towarzystwa Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się i brali udział w realizacji przedsięwzięcia.

Bad Sooden Krynica 2018 baner