Bad-Sodden-Krynica-logo

Członkowie Krynickiego Stowarzyszenia Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf przygotowują się do kolejnego wyjazdu do  miasta partnerskiego Krynicy-Zdroju, by promować tam walory i kulturę naszego regionu.

 To już siódmy rok działalności Krynickiego Stowarzyszenia Przyjaciół z Bad Sooden-Allendorf.

W ramach istniejącego od 2010 roku partnerstwa miast Krynica-Zdrój i niemieckiego uzdrowiska Bad Sooden-Allendorf realizowane są projekty mające na celu prezentację i promocję naszych atutów i dziedzictwa kulturowego  w kraju i za granicą. W ubiegłym roku za swą działalność na rzecz współpracy polsko-niemieckiej Stowarzyszenie otrzymało nagrodę „Polonia Minor”.


Obecnie Stowarzyszenie przystępuje do realizacji III edycji projektu „Nasz Region – Nasza Kultura”. Projekt zostanie zrealizowany w dniach od 17.08.2017 do 23.08.2017 r., podczas odbywającego się w Bad Sooden-Allendorf w tym okresie tradycyjnego „Erntefest” (Święta Plonów). Wydarzenie to przyciąga do niemieckiego uzdrowiska tysiące turystów, nie tylko z Niemiec. Pozwoli to przedstawić bardzo szerokiej publiczności nasze tradycje dożynkowe, zaprezentować wieniec dożynkowy z gminy Krynica Zdrój i wyroby regionalne. Tańce, pieśni i stroje ludowe zaprezentuje zespół „ Pogranicze” z Tylicza. W Programie jest również wspólne z naszymi partnerami z Bad Sooden-Allendorf wyplatanie wieńców i girland dożynkowych, odtańczenie Poloneza i udział w tradycyjnym pochodzie dożynkowym, a także zwiedzanie Muzeum Granicznego w BSA i twierdzy Wartrburg.

Bad-Sodden-Krynica-2017-2

Projekt realizowanyprzy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Realizacja programu pozwoli zapoznać mieszkańców i uczestników dożynek w Bad Sooden-Allendorf z tradycjami dożynkowymi i kulturą naszego regionu oraz przyczyni się do pogłębienia współpracy między Krynicą-Zdrój a Bad Sooden-Allendorf .

Bad-Sodden-Krynica-2017-3

Bad-Sodden-Krynica-2017-1

Bad-Sodden-baner